Innføring av gebyr

OBOS innfører fakturagebyr på kr 28 ved bruk av papirfakturaer for innbetaling av felleskostnader.

For å unngå dette gebyret, oppfordrer vi deg til å ta i bruk elektronisk betaling. Ta kontakt med din bankforbindelse for å opprette AvtaleGiro eller eFaktura.

Endringen vil tre i kraft i løpet av høsten 2016.

 

11.11.2016