Energimerking av boliger

Vi minner om at fra 1. juli 2010 må alle boliger over 50 kvadratmeter som skal selges eller leies ut energimerkes.

Energimerking er et konkret miljøtiltak for å øke bevisstheten om energibruken og hva som kan gjøres for å få en mer energieffektiv bolig.

Du kan enkelt energimerke din bolig via nettsiden www.energimerking.no. Husk å ha pin-kode fra MinID tilgjengelig.

Mye av den informasjonen man trenger for å merke sin egen bolig finnes i årsberetningen for boligselskapet. Der vil man i tillegg til generelle opplysninger om boligselskapet finne en oversikt over de tiltakene som er gjort og som kan ha betydning for energimerket.

07.10.2010 | Administrator