Bestillingsskjema

Hvis ditt boligselskap er forvaltet av OBOS kan du opprette en egen hjemmeside for boligselskapet ditt ved å taste inn e-postadressen som boligselskapet har registrert på www.styrerommet.net (boligselskapetsnavn@styrerommet.net) – se feltet under.

Boligselskapet sin e-postadresse til www.styrerommet.net (eks. test@styrerommet.net):Svar på spørsmålet nedenfor:
Du kan også lese dem her: Standardbetingelser for herborvi.no